Niewielkie firmy i księgowość - OdnowicielNiewielkie firmy i księgowość? Księgowość dla niewielkich przedsiębiorstw da się rozliczać się na kilka metod: według księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Jeżeli podatnik sprawuje księgowość samodzielnie, wypełniając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste pole lub wypełnić je danymi firmy. Jeżeli obsługą księgowości zajmować się będzie biuro rachunkowe, wtedy informacja o tym zostać zapisana w formularzu albo w terminie siedmiu dni informacje muszą zostać uaktualnione. Podatnik zakładając firmę musi zamieścić informacje gdzie będzie składowana dokumentacja rachunkowa.

Według księgi przychodów i rozchodów

Płatnik w ramach rozliczenia może skorzystać z formy opodatkowania na ogólnych zasadach jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową zgodnie z okazanymi dowodami księgowymi – głównie faktur i rachunków. W takim wypadku przechowuję się wszystkie zapiski o przychodach i wydatkach firmy. Dla każdej z możliwości istnieją inne stawki podatkowe, a także sposób przeprowadzania obliczeń. Jest to prosta metoda rozliczania i nie potrzeba na nią dużo czasu.

Ryczałt ewidencjonowany

Przeprowadzenie rozliczeń podatku tym sposobem można tylko i wyłącznie posiadając samodzielną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą o charakterze spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną metodą ewidencji ewidencji księgowej. Podstawowym czynnikiem rozliczenia podatkowego jest przychód jaki przedsiębiorstwo wygenerowało, bez wykazu wydatków firmy. Do naliczonego przychodu obliczona nałożona jest stawka podatkowa. Dla takim wypadku określony jest maksymalny próg przychodów 250000 tysięcy euro. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że w stosunku do spółki limitem będzie przychód wszystkich wspólników. Przychody z samodzielnej działalności oraz spółki nie są sumowane.

Według karty podatkowej

Karta podatkowa jest dogodnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niedużą ilość pracowników. Płatnik płaci stałą stawkę podatku każdego miesiąca. Miesięczny podatek jest określony według ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na kwotę podatku ma wpływ liczba zamieszkałych osób w obrębie prowadzenia działalności gospodarczej, ilość zatrudnionych jak również charakter firmy. Przedsiębiorstwo przeprowadzając rozliczenie takim sposobem nie jest zobowiązane, aby wykonywać księgowość, wpłacać zaliczki. Nie jest zmuszone również, aby składać zeznania podatkowe. Zobligowany jest natomiast przechować wszystkie kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Materiały zachowuje się w okresie pięciu lat podatkowych – od końcówki roku w którym wystawiono fakturę lub rachunek. Działalność gospodarcza musi prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia.