Pośród wykorzystywanych technologii wykazać można obróbkę: chemiczną, cieplno-chemiczną, skrawaniem, plastyczną i mechaniczną. Obrabianie metalu jest to proceder, którego celem jest nadać konkretny kształt. Oprócz zmiany kształtu, ingeruje się również we właściwości fizyczne oraz chemiczne specyficznego surowca.

Obróbki skrawaniem

Obróbki metalu - OdnowicielTen sposób obróbki realizowany jest: wzdłużnie, obwiedniowo, wewnętrznie, zewnętrznie, kopiowo jak również poprzecznie, której celem jest doprowadzenie do określonego kształtu materiału nadając przedmiotowi ruch obrotowy, a narzędzie zostaje wprowadzone w ruch liniowy. Tworzywo podczas obracania się styka się z nożem tokarskim, który skrawaniem wprawia w kształt kulisty, walcowaty albo stożkowaty.

Frezowanie – tego typu obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu stosując wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki tak zwanej frezarki wykonuje ruch obrotowy – czołowy albo obwodowy. Tworzywo będące obrabiane wprawione jest ruch posuwowy – współbieżnie lub przeciwbieżnie w zależności od ustawienia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze oprócz ruchu obrotowego, będzie wykonywało ruch posuwowy, a tworzywo będzie umiejscowione statycznie.

Szlifowanie – ta metoda obróbki realizowana jest poprzez zdzieranie metalu o cienkiej ilości materiału w zastosowaniu narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Najczęściej szlifowanie stosuje się do obróbki tworzyw stworzonych ze stali hartowanej, ale każdy inny przedmiot z metalu może zostać poddany pod tę metodę obróbki. Wielkość startego materiału ma zależność od: twardości ściernicy, ziarnistości, wielkości i rodzaju. Do wyprodukowania ściernic najczęściej użyty jest: diament, węglik krzemu, węglik boru i korund.

Obrabianie metali – http://frezstal.pl

Obróbki plastyczne

Walcowanie – tej metodzie obróbki poddawane są na przykład takie materiały jak blachy, pręty lub kształtowniki. Proces obróbki odbywa się na zimno, ciepło lub gorąco. tego typu obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu przez nacisk wywierany między: rolkami, walcami albo tarczkami. Istnieje również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie wprawiając w określony kształt materiał.

Tłoczenie – takim sposobem obróbki stosuje się tworzywa o niewielkiej grubości. Ta metoda obróbki jest wykonywana na ciepło albo zimno. Obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do specyficznego kształtu przez kształtowanie, cięcie albo łączenie.

Ciągnienie – do takiej obróbki poddawane są na przykład materiały takie jak rura, pręt lub drut. Ciągnienie jest wykonywana na ciepło albo zimno. Tego typu obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu w wyniku częściowego zmniejszania się przekroju poprzecznego, a w konsekwencji wydłużeniu materiału.

Gięcie – tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu przez wyginania, zwijania albo zaginania. Obróbka przez gięcie odbywa się tylko na przy niskiej temperaturze, z wielką dokładnością, a więc rozmiary poprzeczne pozostają takie same.

Kucie – obróbka jest wykonywana na prasach, młotach lub kuźniarkach. Obróbka kuciem jest wykonywana w sposób mechaniczny lub ręczny – na ciepło lub zimno. Tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do określonego kształtu poprzez zgniatanie, nacisk albo uderzenia.