Rynek pracy w Polsce - OdnowicielDobrą informacją jest liczba ludzi będąca w wieku produkcyjnym – uległa zwiększeniu. Ludzie, którzy pracują lub poszukują pracy jest w przybliżeniu 75%. Kolejnym ważnym argumentem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia obiera stosunek przeważnie od trzech do czterech procent. Co jest porównywalne w odniesieniu do każdej gospodarki. Rynek pracy w kraju uwarunkowany jest wzrostem rozwoju gospodarczego. Na rynku w dalszym ciągu brakuje specjalistów. Brak specjalistów najprościej uargumentować można wyjazdami poza granicę albo dużą konkurencją. Pracodawcy w większości przypadków zatrudniają nowych pracowników najczęściej, gdy wygenerowany zysk jednej osoby będzie pokrywał koszty zatrudnienia drugiej osoby.

Zmiana pracy i szukanie pracy za granicą

Liczba ludzi, którzy zmieniają pracę się zmniejszyła. Większość Polaków zatrudnia się u innego pracodawcy w przeciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. W niektórych przypadkach nawet dwukrotnie w trakcie roku. Takie decyzje wybierają najczęściej młode osoby mające poczucie własnej wartości. Zdarza się, że powodem zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie mają koniecznych kwalifikacji na oferowane stanowisko. Zamiast rozwijać się zawodowo zaistniała konieczność, aby uczyć się czegoś nowego. Zdobycie awansu pochłania więcej czasu i oprócz tego, może wymagać specjalnego przygotowania. Przykładowo na kursie uzupełniającym kwalifikacje albo stażu. Wtedy niby zawsze zostaje wybór, który trzeba podjąć – czy odszukać oferty w swoim zawodzie? Czy może rozpocząć jakąkolwiek pracę od minimalnych standardów? W większości przypadków, takie osoby wolą zwalczyć problem z bezrobociem, ale… wracając do właściwego zawodu istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpi potrzeba powtórzenia materiału – to jest błędne koło. To jest częsta przyczyna, która powoduje rozważanie podjęcia pracy poza granicą. Perspektywy wyjazdu za granicę są odmienne, to zależy od zapotrzebowania na określone zawody. Dodatkowo powiększenie płac minimalnych w krajach Unii Europejskiej zachęca do podjęcia działań.

Szara strefa w Polsce

Wraz z rozwojem gospodarki wielu obcokrajowców spodziewa się atrakcyjnych warunków umowy i zatrudnienia na czas nieokreślony. Natomiast jeżeli nadarzy się szansa do ekstra wynagrodzenia z pominięciem urzędu skarbowego, zysk zdobyty czasami w kilka dni może być dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach, których gospodarka jest mało rozwinięta, taki zarobek kusi. Za nieoficjalne zatrudnienia istnieje groźba wysokich kar, jednak przedsiębiorcy i tak ryzykują. Wzrost liczby obcokrajowców, którzy przyjechali do kraju próbując odnaleźć pracę się powiększył. Rynek pracy w Polsce cierpi na zabronionych interesach osób uchylających się od odpowiedzialności wobec organów skarbowych.